τι; : συνέλευση θεματική : από :

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 στις 14.00

Γενική Συνέλευση ΣΦ Μαθηματικού

πηγή : email που λάβαμε στις 1 Φεβρουαρίου 02h