τι; : πάρτυ θεματική : από :

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 στις 23.00

Karaoke Night στην κατάληψη σφ ηλ-μηχ

Karaoke night στην κατάληψη του συλλόγου φοιτητ(ρι)ών Ηλεκτρολόγων/Μηχανολόγων