τι; : μάθημα θεματική : από :

Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024 στις 18.00

Αντι-μάθημα για τις έμφυλες διαστάσεις στην ενεργειακή μετάβαση

Αντι-μάθημα για τις έμφυλες διαστάσεις στην ενεργειακή μετάβαση, στη κατάληψη του σφ ηλ-μηχ