Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024 στις 22.00

Μπαρ Οικονομικής Ενίσχυσης Φ.Σ. Οικονομικού - Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ