Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 στις 18.30

Γενική Συνέλευση Σωματείου Επισιτισμού (ΣΣΜ-Θ)