Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024 στις 18.00

Εκδήλωση/συζήτηση με φοιτητές '06-'07

πηγή : email που λάβαμε στις 4 Φεβρουαρίου 15h