τι; : συνέλευση θεματική : από :

Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 στις 14.00

Γενική Συνέλευση ΣΦ Οικονομικού

ακριβής τοποθεσία : Α Αμφιθέατρο

πηγή : email που λάβαμε στις 4 Φεβρουαρίου 23h