τι; : μάθημα θεματική : από :

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024 στις 17.00

Αντιμάθημα: "Τροφικές συνήθειες: μια απειλή για τη βιοποικιλότητα και τη ζωή μας"

Αντιμάθημα από καθηγητή της σχολής μας με θέμα "Τροφικές συνήθειες: μια απειλή για τη βιοποικιλότητα και τη ζωή μας" στην Α12

πηγή : email που λάβαμε στις 5 Φεβρουαρίου 18h