τι; : προβολή, συζήτηση θεματική : από :

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024 στις 18.30

Προβολή: "Θάλαττα" (2017) + συζήτηση

Προβολή του ντοκιμαντέρ "Θάλαττα" στην Α12, θα ακολουθήσει συζήτηση

πηγή : email που λάβαμε στις 5 Φεβρουαρίου 18h