τι; : συνέλευση θεματική : από :

Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 στις 14.00

Ανοιχτή Συνέλευση Πρωτοβουλίας Χημικού ΑΠΘ

πηγή : email που λάβαμε στις 5 Φεβρουαρίου 20h