Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024 στις 12.00

Πορεία ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΕΒΕ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΤΟΥΣ ΤΑΞΙΚΟΥΣ ΦΡΑΓΜΟΥΣ

ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ 06/02 ΣΤΙΣ 12:00Μ.Μ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

πηγή : email που λάβαμε στις 5 Φεβρουαρίου 21h