τι; : συνέλευση θεματική : από :

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024 στις 20.00

Συντονιστικο Γενικών Συνελεύσεων και καταλήψεων

Συντονιστικο Γενικών Συνελεύσεων και καταλήψεων στη κατειλημμένη ΣΘΕ, στις 20:00.