Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 στις 19.00

καφενείο, μπαρ, κινηματικό βιβλιοπωλείο, δανειστική βιβλιοθήκη

Άνοιγμα του πολιτικού χώρου του Διαρκούς Αγώνα στην Γκαρμπολά 12.

Άνοιγμα του πολιτικού χώρου κάθε Τετάρτη από τις 19:00.

Στον χώρο θα λειτουργούν καφενείο, μπαρ, κινηματικό βιβλιοπωλείο, δανειστική βιβλιοθήκη.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ