τι; : συνέλευση θεματική : από :

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 στις 14.00

Γενική Συνέλευση φοιτητ(ρι)ων φυσικου ΑΠΘ