τι; : θεματική : από :

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024 στις 10.00 πμ

Πρόγραμμα κατάληψης ΦΣ κτηνιατρικής ΑΠΘ 05/02/2024-09/02/2024

πηγή : email που λάβαμε στις 6 Φεβρουαρίου 19h