τι; : συζήτηση θεματική : από :

Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 στις 18.00

Ανοιχτή συζήτηση: Εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, το σχολείο και ο ρόλος του δασκάλου