τι; : συναυλία θεματική : από :

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024 στις 19.30

Punk live for David

PUNK MEANS SOLIDARITY
[ENG Below]

Ο φίλος μας David χρειάζεται πολύ άμεσα να πραγματοποιήσει μια δύσκολη ιατρική επέμβαση η οποία έχει υπέρογκο χρηματικό κόστος.
Στο πλαίσιο αυτό αποφασίσαμε να κινητοποιηθούμε οριζόντια και συλλογικά, οργανώνοντας μια DIY punk συναυλία στην Α'΄ΦΕΠΑ, από την κοινότητά μας για τον David.
Είναι ένας αγώνας όλων μας και βρισκόμαστε εδώ μαζί του.
Σφίγγουμε τους δεσμούς της κοινωνικής αλληλεγγύης, δίνοντας του δύναμη και στήριξη.
Κανείς, καμία και κανένα δεν βρίσκεται μόνο του, έχει όλα μας δίπλα του.

Στην αυτοοργανωμένη συναυλία συμμετέχουν:
ΑΛΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
THE OVERJOYED
DEGRADING SPECTACLE
INDICO
ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ
90sFATKID
PSYCOREPATHS

ΩΡΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 18:30
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Αυτοοργανωμένα σχήματα, DIY distro & zines και άλλα πρότζεκτ που θέλουν να στηρίξουν μπορούν να στείλουν μήνυμα στην παρούσα σελίδα ή στο greeexkpunkcruexsthc@gmaexil.com

Α'ΦΕΠΑ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ

TIMELINE
Psycorepaths 19:30-19:50
Degrading Spectacle 20:05-20:15
90s Fatkid 20:30-21:05
INDICO 21:20-22:00
The Overjoyed 22:15-22:55
Άλλος Κόσμος 23:10-00.05
Φαλκονέρα 00:20-1.00

------------------------------------------

Our friend David urgently needs to perform a difficult medical procedure which has an exorbitant financial cost.
Based on this situation we decided to take action horizontally and collectively, organizing a DIY punk concert at A'FEPA, from our community for David.
It is a struggle of all of us and we are here with him.
We tighten the bonds of social solidarity, giving him strength and support.
Noone is alone, he has all of us by his side.

Self-organized concert line-up:
ALLOS KOSMOS
THE OVERJOYED
DEGRADING SPECTACLE
INDICO
FALKONERA
90sFATKID
PSYCOREPATHS

ACCESS TIME 18:30
OPEN ENTRY - FINANCIAL SUPPORT NECESSARY

Collectives, DIY distro & zines and other projects that want to support can send a message to this page or to greeexkpunkcruexsthc@gmaexil.com

A'FEPA
ENTRANCE VIA OULOF PALME

TIMELINE
Psycorepaths 19:30-19:50
Degrading Spectacle 20:05-20:15
90s Fatkid 20:30-21:05
INDICO 21:20-22:00
The Overjoyed 22:15-22:55
Allos Kosmos 23:10-00.05
Falkonera 00:20-1.00