τι; : προβολή θεματική : από :

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 στις 21.00

προβολή ταινίας Animal Farm

προβολή και συζήτηση, Animal Farm, (1999)

πηγή : email που λάβαμε στις 8 Φεβρουαρίου 23h