τι; : συζήτηση θεματική : από :

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 στις 18.00

Συζήτηση για την έμφυλη διάσταση στην ενεργειακή μετάβαση

Συζήτηση ή και αντιμάθημα για την έμφυλη διάσταση στην ενεργειακή μετάβαση

στην αίθουσα Α1 στην πτέρυγα των Ηλεκτρολόγων