τι; : συνέλευση θεματική : από :

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 στις 13.00

Γενική συνέλευση Γεωλογικού ΑΠΘ

ΟΛΟΙ ΟΛΕΣ ΟΛΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ!