τι; : πάρτυ θεματική : από :

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024 στις 21.00

Party / Πάρτυ Οικονομικής Ενίσχυσης για κάλυψη δικαστικών εξόδων

Στις μέρες μας, ακόμη και η πρώτη κατοικία είναι απροστάτευτη! Φίλη και συντρόφισσα χρειάζεται βοήθεια για την κάλυψη μέρους των εξόδων από την υπόθεση δικαστηρίου, η οποία αφορά τον κίνδυνο έξωσης λόγω πλειστηριασμού. Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης σε χώρο που μας ταξιδεύει στην καρδιά των 80s, το υπόγειο Cafe El Paso. Ας νικήσει η αλληλεγγύη.

These days, even the primary residence is unprotected! Our friend and comrade needs help to cover part of the expenses for a court case, which involves the risk of eviction due to the foreclosure auction. A financial aid party is organized at a venue that takes us back to the heart of the 80s, the basement Cafe El Paso. Let solidarity prevail!

πηγή : email που λάβαμε στις 10 Φεβρουαρίου 23h