τι; : συνέλευση θεματική : από :

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 στις 12.00

Γενική Συνέλευση ΣΦ Μαθηματικού

πηγή : email που λάβαμε στις 11 Φεβρουαρίου 14h