τι; : συνέλευση θεματική : από :

Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 στις 20.30

Ανοιχτή συνέλευση Ελευθεριακού Σχήματος Κοζάνης

πηγή : email που λάβαμε στις 11 Φεβρουαρίου 14h