Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024 στις 20.30

χαλαρό καφενείο

χαλαρό καφενείο-μπαρ με μουσικούλες, ζεστά ροφήματα και [alcohol free & not] ποτά