τι; : συνέλευση θεματική : από :

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 στις 19.00

Κάλεσμα για συγγραφή Ανοιχτού Πλαισίου Σ.Φ. Φαρμακευτικής ΑΠΘ

Εκπροσωπούμε τους εαυτούς μας, δρούμε συλλογικά, συμμετέχουμε ισότιμα, αποφασίζουμε αδιαμεσολάβητα με βάση την αυτοοργάνωση και την αντιεραρχία και με εργαλεία τη συζήτηση και τη συνδιαμόρφωση.

Μαζικοποιούμε τις ανοιχτές διαδικασίες ώστε να χτίσουμε μια κοινότητα αγώνα με την ενεργή εμπλοκή όλων μας. Να γίνουμε ανάχωμα στη μεταρρύθμιση που υποτιμά την παιδεία και την επιστήμη μας και σε κάθε απόφαση που υποτιμά τις ζωές μας και να διεκδικήσουμε καλύτερους όρους.

πηγή : email που λάβαμε στις 12 Φεβρουαρίου 15h