τι; : συνέλευση θεματική : από :

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 στις 11.00

Συντονιστική Επιτροπή κατάληψης ΣΦ Μαθηματικού

πηγή : email που λάβαμε στις 12 Φεβρουαρίου 20h