τι; : προβολή, καφενείο θεματική : από :

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024 στις 19.00

Προβολή του "Princess Mononoke" (1997) + καφενείο

πηγή : https://anopoli.espivblogs.net/2024/02/15/kaf…