τι; : εκδήλωση θεματική : από :

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 στις 19.00

Εκδήλωση : Ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Εκδήλωση - συζήτηση : Ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Εισηγήσεις από μαθητές/τριες , φοιτητές/τριες και εκπαιδευτικούς

Δυτικός τομέας Ρουβίκωνα

πηγή : https://www.facebook.com/events/1378201719476…
πηγή : email που λάβαμε στις 18 Φεβρουαρίου 21h