τι; : πάρτυ θεματική : από :

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 στις 21.00

Καραόκε Μπαρ για δικαστικά έξοδα

Καραόκε μπαρ για τα δικαστικά έξοδα των συλληφθέντων της 15/02, στη ΣΘΕ

πηγή : email που λάβαμε στις 20 Φεβρουαρίου 20h