Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 στις 17.00

Ανοιχτή Συνέλευση Αυτόνομου Σχήματος Οικονομικού