τι; : συνέλευση θεματική : από :

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 στις 16.00

Συγγραφή ανοιχτού πλαισίου τμήματος πληροφορικής ΑΠΘ

Αίθουσα Α11

πηγή : email που λάβαμε στις 22 Φεβρουαρίου 20h