τι; : φεστιβάλ θεματική : από : ατελές

Σάββατο 1 Ιουνίου 2024 στις 18.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Φεστιβάλ Αναιρέσεις 2024

φεστιβάλ με εκδηλώσεις, συζητήσεις, προβολές, συναυλίες

πηγή : email που λάβαμε στις 11 Μαρτίου 10h