τι; : πάρτυ θεματική : από :

Τρίτη 2 Απριλίου 2024 στις 21.30

Dub/Funk - DJ Set

DJ Set οικονομικής ενίσχυσης του Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου Respiro di Libertà

21:30-00:30