τι; : πάρτυ θεματική : από : ατελές

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 στις 22.00

Χρειάζεται επιβεβαίωση.

party για δικαστικά έξοδα συντροφιών

party για δικαστικά έξοδα συντροφιών από την κατάληψη της πρυτανείας του ΕΜΠ στις 15/1 ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση.

πηγή : email που λάβαμε στις 28 Μαρτίου 22h