Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 στις 19.30

Action for Palestine: "Ghost Hunting" Documentary Screening & Discussion

The film begins with the director recruiting actors--particularly ex-inmates at the Israeli jail named Moskobiya. They all work together to build a reproduction of their detention experience.

πηγή : https://www.facebook.com/events/3409530689680…
πηγή : email που λάβαμε στις 29 Μαρτίου 12h