τι; : συνέλευση θεματική : από :

Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 στις 16.00

ανοιχτή συνέλευση ελευθεριακου σχήματος φιλοσοφικής

Ανοιχτή συνέλευση του σχήματος!

Πέμπτη 16:00
@αυτόνομο στέκι φιλοσοφικής

προτάσσουμε την οργάνωση στη βάση, παίρνουμε αποφάσεις συλλογικά και αδιαμεσολάβητα και συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθωση, τους ταξικούς φραγμούς και την υποτίμηση των ζώων μας.

αντίσταση - αυτοοργάνωση - αλληλεγγύη

Ελευθεριακό Σχήμα Φιλοσοφικής