τι; : καφενείο θεματική : από :

Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 στις 21.00

Τσουπρο Μπάρ

Τσούπρο Μπάρ Στην κατάληψη Αντιβίωση Πέμπτη 4/04 στις 21:00

Στον χώρο θα γίνεται συλλογή ρούχων και παιχνιδιών για μονογονεϊκή οικογένεια

πηγή : email που λάβαμε στις 1 Απριλίου 16h