Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 στις 19.00

Επείγουσα συνέλευση για το συντονισμό δράσεων αλληλεγγύης προςτην Παλαιστίνη

Ειδική/επείγουσα συνέλευση για το συντονισμό δράσεων αλληλεγγύης προςτην Παλαιστίνη

Τετάρτη 03/04, 19:00, Πλατεία Πρωτομαγιάς (Πεδίον του Άρεως)

Καλούμε συλλογικότητες, ομάδες και άτομα να συζητήσουν για συγκεκριμένεςδράσεις στο πλαίσιο μιας διεθνούς εκστρατείας συντονισμού σε αλληλεγγύη με την Παλαιστίνη και ενάντια στη γενοκτονία πουσυμβαίνει τώρα!

Το κατοχικό κράτος του Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα καιεκπλήσσει καθημερινά με πιο βάναυσες και απάνθρωπες τακτικές. Ακούμε τιςεκκλήσεις ανθρώπων και ομάδων από την Παλαιστίνη και από όλο τον κόσμονα συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε την αντίσταση εναντίον της. Υπάρχειμια αίσθηση στους δρόμους σε αυτό το πρόσφατο και άνευ προηγουμένουκίνημα για την Παλαιστίνη ότι η κλιμάκωση έχει γίνει αναγκαία: υπάρχειανάγκη να περάσουμε από τις συμβολικές δράσεις σε αυτές που προκαλούνπόνο στην οικονομία. Καθώς η Υεμένη βομβαρδίζεται για να διασφαλιστεί τοπαγκόσμιο εμπόριο και δισεκατομμύρια δολάρια στέλνονται στη σιωνιστικήπολεμική μηχανή, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παγκόσμια οικονομία είναισυνένοχη στη γενοκτονία.

Η επιθετικότητα του Ισραήλ στην Παλαιστίνη της Μέσης Ανατολήςσυνεχίζεται και η Δύση συνεχίζει να την υποστηρίζει και να συμμετέχειστην καταπίεση και την απειλή της αντίστασης εναντίον της και τηςαλληλεγγύης με την Παλαιστίνη. Το ελληνικό κράτος έχει ενεργό ρόλο σεαυτή την επιθετικότητα. Η Ελλάδα έχει ευρείες στρατιωτικές καιοικονομικές συμφωνίες με το Ισραήλ και είναι ζωτικής σημασίας για όλα ταπολεμικοφόδια του Ισραήλ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στη Μέση Ανατολή. Απόυλικό που πηγαίνει στο Ισραήλ περνώντας από την Ελλάδα, πλοία πουφεύγουν για την Ερυθρά Θάλασσα για να συμμετάσχουν σε στρατιωτικέςαποστολές κατά των ομάδων της Υεμένης μεχρι και χρησιμεύοντας ωςτοποθεσία για βάσεις που διαχειρίζεται το ΝΑΤΟ και το Ισραήλ (αεροπορικήβάση Καλαμάτας, που διαχειρίζεται η Elbit Systems). Για το λόγο αυτό οπόλεμος στην Παλαιστίνη δεν είναι μακριά, η Ελλάδα είναι συνένοχη στηντρέχουσα γενοκτονία.

Και υπό το πρίσμα όλων αυτών και ενάντια σε αυτά, η έμπρακτη διεθνήςαλληλεγγύη γίνεται όλο και πιο σημαντική.

Ας μπλοκάρουμε την υλικοτεχνική υποδομή του πολέμου και ας χτυπήσουμεεκεί που πονάει περισσότερο!

Με τον Παλαιστινιακό λαό και την Αντίσταση - μέχρι την Ελευθερία!

Special/ Urgent Assembly to coordinate actions in solidarity with Palestine

Wednesday 03/04, 7 pm, Plateia Protomagias (Pedion tou Areos)

We invite collectives, groups and individuals to discuss about specific actions in the frame of an international coordination campaign in solidarity with Palestine and against the genocide happening now!

The occupation state of Israel is perpetrating a genocide in Gaza and surprises everyday with more brutal and inhumane tactics. We listen tocalls from people and groups from Palestine and around the world tocontinue and escalate the resistance against it. There is a sense in thestreets in this recent and unprecedented movement for Palestine that escalation has become necessary: there is a need to shift from symbolic actions to those that cause pain to the economy. As Yemen is bombed to secure global trade, and billions of dollars aresent to the Zionist war machine, we must recognize that the globaleconomy is complicit in genocide.

Israel's aggression in Palestine and the Middle East continues, and the West continues to support it and to participate in oppressing andthreatening the resistance against it and the solidarity with Palestine. The Greek state has an active role in this aggression. Greece has wide military and economic agreements with Israel, and it is crucial for all the war logistics of Israel, NATO and the EU to the Middle East. From material going to Israel passing through Greece, ships leaving for the Red Sea to participate in military missions against the Yemeni groups, and serving as location for NATO and Israeli managed bases (Kalamata airbase, managed by Elbit Systems).

For this reason the war in Palestine is not far away, Greece is complicit in the current genocide.

And in the light of all this and against it, practical international solidarity becomes ever more important.

Let us block the logistics of war and hit where it hurts most!

With the Palestinian people and Resistance - until Freedom!

πηγή : email που λάβαμε στις 1 Απριλίου 23h