τι; : μάθημα θεματική : από :

Παρασκευή 12 Απριλίου 2024 στις 20.00

Μάθημα μπουζουκιού, τζουρά, μπαγλαμά

Κάθε Παρασκευή στις 20:00 μάθημα τρίχορδου μπουζουκιού τετράχορδου, τζουρά, μπαγλαμά, απαραίτητο το δικό σας μουσικό όργανο.

πηγή : email που λάβαμε στις 3 Απριλίου 05h