Σάββατο 20 Απριλίου 2024 στις 19.00

Βιβλιοπαρουσίαση: "Gentrification και Εκτοπισμός"

Παρουσίαση του βιβλίου "Gentrification κι Εκτοπισμός" (εκδόσεις "Δυσσήνιος Τύπος") και συζήτηση στον Πολιτικό χώρο του Διαρκούς Αγώνα για την ταξική απελευθέρωση Θεσσαλονίκης στη Γκαρμπολά 12.