τι; : καφενείο θεματική : από :

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 στις 21.00

Μπαρ για κάλυψη δικαστικών εξόδων

Μπαρ για δικαστικά έξοδα συντροφιών από την κατάληψη της πρυτανείας του ΕΜΠ στις 15/1/24 ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση.

πηγή : email που λάβαμε στις 12 Απριλίου 20h