τι; : βιβλίο, φεστιβάλ θεματική : από :

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 στις 18.30

8ο Ελευθεριακό Φεστιβάλ Βιβλίου Ιωαννίνων

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα...

πηγή : https://libo-i.gr
πηγή : email που λάβαμε στις 25 Απριλίου 21h