Τρίτη 21 Μαίου 2024 στις 20.00

Δανειστική βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, μπαρ

πηγή : https://www.facebook.com/eklampseis
πηγή : email που λάβαμε στις 1 Μαΐου 18h