τι; : εκδήλωση θεματική : από :

Σάββατο 18 Μαίου 2024 στις 19.00

2ημερο για τους αγώνες στα πανεπιστημια και στα σχολεια

2ημερο για τους αγώνες ενάντια στους ταξικούς και μορφωτικούς φραγμούς στα πανεπιστήμια και στα σχολεία

αφίσα σύντομα

Παρασκευή 17/05 19:00

Εκδήλωση-Συζήτηση: "Αγώνας ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση: σκέψεις πάνω στα υποκείμενα,τις μορφές και τα περιεχόμενα του αγώνα"

+ μπαρ οικονομικής ενίσχυσης

Σάββατο 18/05 19:00

Εκδήλωση-Συζήτηση: "Ο αγώνας των εκπαιδευτικών ενάντια στην αξιολόγηση και η ανάγκη της διεύρυνσης του πέρα και έξω από τα σχολεία"

+ μπαρ οικονομικής ενίσχυσης