τι; : γλέντι θεματική : από :

Παρασκευή 17 Μαίου 2024 στις 21.00

Ρεμπέτικο Τζαμ

Παρασκευή 17/5 στις

21:00 Φέρτε οργανάκια και ποτηράκια, θα υπάρχει μπαρ με αλκοολούχα και μη ποτά με ελεύθερη συνεισφορά για την οικονομική ενίσχυση top surgery συντροφιού

Παραβιαστικές, ρατσιστικές, κουηρφοβικές και λοιπές εξουσιαστικές συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές.

πηγή : email που λάβαμε στις 10 Μαΐου 21h