τι; : εκδήλωση θεματική : από :

Παρασκευή 17 Μαίου 2024 στις 20.00

Εκδήλωση-Συζήτηση «Διαδρομές στη νουάρ λογοτεχνία της Λατινικής Αμερικής»

πηγή : email που λάβαμε στις 11 Μαΐου 12h