τι; : συνέλευση θεματική : από :

Πέμπτη 23 Μαίου 2024 στις 20.00

Ανοιχτή Συνέλευση Κλιματαριά

Κλιματαριά

Διαθεματική Ακτιβιστική Συνέλευση για την Κλιματική και Κοινωνική Δικαιοσύνη

Η κλιματαριά προέκυψε από την συνειδητοποίηση ότι η κλιματική-οικολογική κρίση οφείλεται στην απεριόριστη οικονομική μεγέθυνση, χαρακτηριστικό εγγενές στον καπιταλισμό, και συνεπώς δεν θα λυθεί αν εξακολουθήσει να αντιμετωπίζεται ως ένα ανεξάρτητο πρόβλημα.

Αγωνιζόμαστε για κλιματική δικαιοσύνη και την μετάβαση σε έναν μετά-αναπτυξιακό πολιτισμό δομημένο γύρω από την φροντίδα μεταξύ των ανθρώπων αλλά και την φροντίδα για τη φύση, όπου οι ευθύνες και οι χαρές της μοιράζονται σε όλα μας χωρίς να αναπαράγονται σχέσεις εκμετάλλευσης. Οι τάξεις που είναι οι λιγότερο υπεύθυνες για την κρίση πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειές της. Το ίδιο ισχύει και για την σχέση Παγκοσμίου Νότου - Παγκοσμίου Βορρά. Η κλιματική δικαιοσύνη προϋποθέτει κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, αυτο-οργάνωση, άμεση δημοκρατία καθώς και αντι-αποικιοκρατικούς αγώνες. Τασσόμαστε με το κίνημα της αποανάπτυξης επειδή θεωρούμε ότι οι σχέσεις εξουσίας μεταξύ των τάξεων, των φύλων, των φυλών και των ειδών, αν και επιβάλλονται με υλικούς όρους, νοηματοδοτούνται από την ηγεμονία της κοινωνικής φαντασιακής σημασίας της ανάπτυξης. Αντιλαμβανόμαστε την αποανάπτυξη ως ικανή και αναγκαία συνθήκη για μια δίκαιη κοινωνία σε ένα υγιή πλανήτη όπου δεν θα επικρατεί η κυριαρχία αλλά η ανάγκη για συμβίωση και (οικο-)κοινότητες.

Στεκόμαστε ενάντια σε κάθε ιεραρχία. Για τον λόγο αυτό είμαστε αυτο-οργανωμένη συνέλευση από τα κάτω. Χρησιμοποιούμε μη βίαιη επικοινωνία και σοσιοκρατικά εργαλεία ενώ εκτιμούμε την υποκειμενικότητα των ατόμων, απορρίπτουμε τις αυθεντίες και πιστεύουμε ότι τα συναισθήματά μας είναι σημαντικός παράγοντας κατανόησης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Επίσης, τα καθήκοντα εναλλάσσονται για να διασφαλιστεί η ισοτιμία μεταξύ μας.

Τέλος, για την ανάλυση και την δράση μας αντλούμε γνώσεις από τις επιστήμες περιβάλλοντος, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις εμπειρίες μας από συλλογικές-κινηματικές διαδικασίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ωστόσο, διατηρούμε κριτική στάση προς τις αναπτυξιακές γνωσιολογίες που αναπτύχθηκαν σε ένα πατριαρχικό, αποικιοκρατικό πλαίσιο με σκοπό να εξυπηρετήσουν την πρόοδο των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής.

Ανοιχτή Συνέλευση: Πέμπτη 23 Μαΐου, 20:00

TRISE, Κολοκοτρώνη 31 Αθήνα

Instagram: climataria

πηγή : email που λάβαμε στις 11 Μαΐου 19h