τι; : βιβλίο θεματική : από :

Σάββατο 18 Μαίου 2024 στις 11.00

Άνοιγμα Αναγνωστηρίου της κατάληψης Αλλότρια

"Τα παιδιά της Σοφίτας" αναζητώντας ένα χώρο ελεύθερης και αυτοοργανωμένης συνύπαρξης , για να διαβάσουν αλλά και να κουβεντιάσουν και αυτομορφωθούν , άνοιξαν την σοφίτα .

Είμαστε όλοι "παιδιά της σοφίτας" και για αυτό ξεκινάμε το αναγνωστήριο της κατάληψης στις 18 Μαϊου 2024 και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 11:00 μέχρι τις 19:00.

The "kids of the attic" in a quest for a quiet and self organized place in co-existence , so they can read , talk and self-educate , opened the attic .

We are all 'kids of the attic" and for that reason we are opening the reading room - attic of the squatted occupied old town hall in haidari - AllotriA- as of this Saturday 18 of May 2024 from 11:00 till 19:00 and every Saturday and Sunday

πηγή : email που λάβαμε στις 13 Μαΐου 00h