Σάββατο 25 Μαίου 2024 στις 13.00

Φεμινιστικό πικ νικ και συνανάγνωση κειμένων για την Παλαιστίνη

Φεμινιστικό πικ νικ και συνανάγνωση κειμένων θηλυκοτήτων και queer ατόμων για το βίωμα του πολέμου και του διωγμού στην Παλαιστίνη.

Αυτό το Σάββατο 25/05, 13.00-16.00 θα μαζευτούμε στους Κήπους του Πασά για ένα φεμινιστικό πικ νικ έχοντας μαζί μας κάποια αναγνώσματα από θηλυκότητες και queer άτομα επάνω στο βίωμα του πολέμου και του διωγμού στην Παλαιστίνη. Παρακολουθώντας τον πόλεμο και την γενοκτονία που συνεχίζεται τόσους μήνες, νιώσαμε την ανάγκη να μαζευτούμε, να μοιραστούμε σκέψεις και συναισθήματα, να ανταλλάξουμε ιδέες και να ενισχύσουμε την αληλλεγγύη μας μέσα από τις λέξεις και τις εμπειρίες των ίδιων των ατόμων που βιώνουν αυτές τις συνθήκες. Η συνανάγνωση θα βασιστεί κυρίως σε αποσπάσματα από το βιβλίο "Συνεντεύξεις με ριζοσπάστριες παλαιστίνιες γυναίκες" καθώς και αποσπάσματα και ποιήματα από περιοδικά όπως το ΤΕΦΛΟΝ κ.α. Όποια άτομα επιθυμούν μπορούν να φέρουν και τα ίδια κείμενα που θέλουν να μοιραστούν.

Στο χώρο θα υπάρχουν πανιά για να καθίσουμε όλα μαζί, ροφήματα καθώς και μερικά χορτοφαγικά σνακς. Μπορείτε να φέρετε και τα δικά σας (χορτοφαγικά) σνακς.

Συλλογικότητα για τον ελευθεριακό φεμινισμό Rabbia Viola.

Feminist picnic and co-reading of texts by feminists and queer people about the experience of war
and persecution in Palestine.

This Saturday 25/05, 13.00-16.00 we will gather at Pasha's Gardens for a feminist picnic having with us some readings by femininities and queer individuals on the experience of war and persecution in Palestine. Watching the war and the genocide going on for so many months, we felt
the need to gather, share thoughts and feelings, exchange ideas and strengthen our solidarity through the words and experiences of the very people who are experiencing these conditions. The co-reading will be based mainly on excerpts from the book "Interviews with Radical Palestinian
Women" as well as excerpts and poems from magazines such as TEFLON etc. People who wish can also bring texts they want to share.

There will be cloths in the space for all of us to sit together, drinks as well as some vegetarian snacks. You are also welcome to bring your own (vegetarian) snacks.

Collective for libertarian feminism Rabbia Viola