τι; : προβολή, καφενείο θεματική : από :

Παρασκευή 17 Μαίου 2024 στις 20.00

Προβολή: Canadian Baycon

Προβολή & κουβέντα:

Canadian Baycon (1995)
Σκηνοθεσία: Michael Moore

Μετα την κουβέντα και την προβολή θα ακολουθήσει καφενές
Επίσης στο χώρο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη.

πηγή : email που λάβαμε στις 14 Μαΐου 10h